Pilots & charts

A pilot is indispensable on board. All marinas are described in detail as well as all port information, shopping, and dining facilities.

We recommend that in addition to digital, to also have paper charts on board.

Click on one of the categories below to view the products within the category.


Charts
Pilots

All products on this list:
https://www.stentec.com/shop/images/dk_pilots/DK14.jpg

DK14 Götakanal with Vänern and Vättern

Göteborg to Mem with Göta Älv and Trollhätte Kanal
  
Medium:  folio
Delivery:  In stock
  
Price:  € 79,90
 
The set covers the following Delius Klasing charts:

1430 Vänern NE: Värmlandsjön 1:200 000
1431 Vänern SW: Dalbosjön 1:200 000
1401 Vänern: Sjötorp - Mariestad 1:50 000
1402 Vänern: Djurö - Brommö 1:50 000
1403 Vänern: Lurö Skärgård Übersicht 1:50 000
1404 Vänern: Kinneviken - Lidköping 1:50 000
1405 Vänern: Pålgrunden West 1:50 000
1406 Vänern: Megrundet - Köpmannebro - Hjortgrund 1:50 000
1407 Vänern: Hjortgrund - Stefanskullen 1:50 000
1408 Vänern: Vänersborgsviken 1:50 000
1409 Vänern: Lurö Skärgård Nord 1:25 000
1410 Vänern: Lurö Skärgård Süd 1:25 000
1411 Vänern: Ekens Skärgård 1:25 000
1412 Vänern: Ullersundet 1:25 000
1413 Vänern: Marpilen - Kilsudde 1:50 000
1414 Vänern: Ansteuerung Kristinehamn 1:50 000
1415 Vänern: Härö Nygrund - Säterholmsfjärden 1:50 000
1416 Vänern: Karlstad 1:50 000
1417 Vänern: Åsfjorden - Kattfjorden 1:50 000
1418 Vänern: Åsfjorden - Grumsfjorden 1:50 000
1419 Vänern: Ostküste Värmlandsnäs 1:50 000
1420 Vänern: Millesviks- bis Lurö Skärgård 1:50 000
1421 Vänern. Ansteuerung Åmål bis Bäröfjärden 1:50 000
1422 Vänern: Tössebäcks Skärgård bis Köpmannebro 1:50 000
1423 Vättern: Nordteil 1:100 000
1424 Vättern: Mittelteil 1:100 000
1425 Vättern: Südteil 1:100 000
1426 Vättern: Stora Röknen - Askersund 1:50 000

K1 to K27 27 Charts for Göta Kanal, Trollhätte Kanal and Göta Älv 1:50/25 000

Productspecifications

Art.nr.:  3014
Chart Name:  DK14
Publisher:  Delius Klasing
Languages:  Dutch, English, German, Danish
Region:  Baltic Sea
Edition:  2019

document.addEventListener("DOMContentLoaded", invisiblediv); function invisiblediv() { url_var = window.location.href; if ( url_var != "https://shop-en.stentec.com/pilots--and--charts/p-1a-2/" && url_var != "https://shop-en.stentec.com/pilots--and--charts/p-1a-2/?cid=1" && url_var != "https://shop-en.stentec.com/pilots--and--charts/p-1a-2/?cid=2" && url_var != "https://shop-en.stentec.com/pilots--and--charts/p-1a-2/?cid=3" && url_var != "https://shop-en.stentec.com/pilots--and--charts/p-1a-2/?cid=4") document.getElementById("productblok").style.display = "none"; }
shopping cart
basket is empty
view basket